Sweet Handler (Amagami)

Sweet Handler (Amagami)
Sweet Handler (Amagami)Serie: Amagami | Autor: Okara
Idioma: Español | Personajes: Haruka Morishima, Junichi Tachibana, Miya Tachibana
RAR: 10,2 MB | 27 Páginas
Traducción: Ichi no Fansub